Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Eunice Blavascunas:
Elizabeth C. Dunn: Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor [221]

Blavascunas, Eunice. 2007. „Elizabeth C. Dunn: Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 221-223


PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz