Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Michael Stewart:
A Reply to Chris Hann [191]

Stewart, Michael. 2007. „ Odpověď Chrisi Hannovi .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 191-194

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz