Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Petr Skalník:
My Preference Lies with Social Anthropology [187]

Skalník, Petr. 2007. „Dávám jednoznačně přednost sociální antropologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 187-190

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz