Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

David Z. Scheffel:
The Past and the Future of Anthropology in East-Central Europe: Comments on Chris Hann’s Vision [183]

Scheffel, David Z.. 2007. „Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 183-186

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz