Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Juraj Podoba:
Social Anthropology in Central-Eastern Europe: Intellectual Challenge or Anachronism? [175]

Podoba, Juraj. 2007. „Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo anachronizmus?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 175-182

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz