Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Don Kalb:
The Path to the Post-Colony. Why Folklore Won’t Save Us [166]

Kalb, Don. 2007. „Cesta do post-kolonie: proč nás folkloristika nezachrání.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 166-174

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz