Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Milena Benovska:
Anthropology and Related Disciplines. A View from Bulgaria [150]

Benovska, Milena. 2007. „Antropologie a příbuzné disciplíny. Pohled z Bulharska .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 150-154

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz