Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Aleksandar Bošković:
Between Ethnology and Anthropology. Some Perspectives from Former Yugoslavia [155]

Bošković, Aleksandar. 2007. „Mezi etnologií a antropologií: perspektivy z bývalé Jugoslávie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 155-159

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz