Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Jaroslav Skupnik:
Reflected Worlds: Marginalisation and Integration from the Perspective of the Socio-psychological Dynamics of Society [133]

Skupnik, Jaroslav. 2007. „Světy se zrcadlem. Marginalizace a integrace z hlediska sociopsychologické dynamiky společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 133-148

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz