Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Raymond June:
Paradoxes of Professionalisation among Anti-Corruption Activists in the Czech Republic [111]

June, Raymond. 2007. „Paradoxy profesionalizace protikorupčních aktivistů v České republice .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 111-132

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz