Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló:
Eight Women Migrants and Their Shared Transnational World [69]

Hamar, Eleonóra, Csaba Szaló. 2007. „Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 69-88

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz