Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Ben Passmore:
Legitimacy, Engagement and the Creation of Social Capital in the Late Transition Czech Workplace [49]

Passmore, Ben. 2007. „Legitimita, angažovanost a vytváření sociálního kapitálu na českém pracovišti v období pozdní transformace .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 49-68

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz