Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Juraj Buzalka:
Nationalism, Religion, and Multiculturalism in Southeast Poland [31]

Buzalka, Juraj. 2007. „Nacionalizmus, náboženstvo a multikulturalizmus v juhovýchodnom Poľsku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 31-48

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz