Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Chris Hann:
Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in East-Central Europe [15]

Hann, Chris. 2007. „Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 15-30

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz