Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsa:
Editorial: Ethnographic Research in Focus [6]

Ghosh, Yasar Abu, Jakub Grygar, Marek Skovajsa. 2007. „Zaostřeno na etnografický výzkum Úvodem k monotematickému číslu „Sociální antropologie v postsocialismu“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (1): 6-14

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz