Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2007

Czech issue

Content

Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsa:
Editorial: Ethnographic Research in Focus [6]

ARTICLES

Chris Hann:
Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in East-Central Europe [15]

EMPIRICAL RESEARCH

Juraj Buzalka:
Nationalism, Religion, and Multiculturalism in Southeast Poland [31]

Ben Passmore:
Legitimacy, Engagement and the Creation of Social Capital in the Late Transition Czech Workplace [49]

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló:
Eight Women Migrants and Their Shared Transnational World [69]

Timothy McCajor Hall:
Forms of Transactional Sex in Prague among Young Men Who Have Sex with Men (1999–2004) [89]

Raymond June:
Paradoxes of Professionalisation among Anti-Corruption Activists in the Czech Republic [111]

ESSAYS

Jaroslav Skupnik:
Reflected Worlds: Marginalisation and Integration from the Perspective of the Socio-psychological Dynamics of Society [133]

Social Anthropology and National Ethnography: Partners or Rivals?

-sč-:
Introduction [149]

Milena Benovska:
Anthropology and Related Disciplines. A View from Bulgaria [150]

Aleksandar Bošković:
Between Ethnology and Anthropology. Some Perspectives from Former Yugoslavia [155]

Michał Buchowski:
Some Lessons from the Importance of History in the History of Central European Ethnology [160]

Don Kalb:
The Path to the Post-Colony. Why Folklore Won’t Save Us [166]

Juraj Podoba:
Social Anthropology in Central-Eastern Europe: Intellectual Challenge or Anachronism? [175]

David Z. Scheffel:
The Past and the Future of Anthropology in East-Central Europe: Comments on Chris Hann’s Vision [183]

Petr Skalník:
My Preference Lies with Social Anthropology [187]

Michael Stewart:
A Reply to Chris Hann [191]

Zdeněk Uherek:
Czech ‘Národopisci’ and Socio-cultural Anthropologists in a Changing Environment [195]

Katherine Verdery:
Franglus’ Anthropology and East European Ethnography. The Prospects for Synthesis [204]

Chris Hann:
Reply: Not a Bland Hybrid But a Spicy Consortium [209]

REVIEWS

Eunice Blavascunas:
Elizabeth C. Dunn: Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor [221]

Roman Džambazovič:
Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village [224]

Haldis Haukanes:
Davide Torsello: Property and Social Change in a Southern Slovakian Village [227]

Josef Kandert:
Petr Lozoviuk: Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě [229]

Zdeněk R. Nešpor:
Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice [232]

Juraj Podoba:
Josef Kandert: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století [235]

Radan Haluzík:
Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An ethnography of NATO membership [238]

Jakub Grygar:
Petr Skalník (ed.): Anthropology of Europe. Teaching and Research [241]

Benjamin Cope:
Sibelan E. S. Forrester, Elena Gapova, Magdalena J. Zaborowska (eds.): Over the Wall / After the Fall: Post-Communist Cultures Through an East-West Gaze [244]

Jaroslav Klepal:
Frances Pine, Deema Kaneff, Haldis Haukanes (eds.): Memory, Politics and Religion. The Past Meets the Present in Europe [249]

Jan Grill:
Davide Torsello, Melinda Pappová (eds.): Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe [252]

Zdeněk Salzmann:
Chris Hann, Mihály Sárkány, Peter Skalník (eds.): Studying Peoples in the People’s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe [255]

INFORMATION

Hana Synková:
Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu [259]

Hana Horáková:
Evropa a svět: nové výzvy pro antropologii Evropy. Téma evropské integrace na mezinárodní konferenci EASA 2006 [262]

Michał P. Garapich:
Superdiverzita a antropologie globálního města na začátku 21. století [264]

Jakub Grygar:
Konference Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined [266]

Jiří Musil, Petr Skalník:
Gellnerovské semináře v Praze [270]

MIMO RUBRIKY

Ivo Budil:
Odpověď na příspěvek Davida Z. Scheffela Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna [273]

David Z. Scheffel:
Komentář [274]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz