Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2015

Magdaléna Gorčíková:
Summer School in Survey Methodology (Letní škola metodologie výzkumu), Barcelona, Španělsko, 7.–11. 7. 2014 [727]

Gorčíková, Magdaléna. 2015. „Summer School in Survey Methodology (Letní škola metodologie výzkumu), Barcelona, Španělsko, 7.–11. 7. 2014.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (4): 727

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz