Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2015

Jiří Bureš:
Henry Schermer, David Jary: Form and Dialectic in Georg Simmel’s Sociology: A New Interpretation [721]

Bureš, Jiří. 2015. „Henry Schermer, David Jary: Form and Dialectic in Georg Simmel’s Sociology: A New Interpretation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (4): 721-726

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz