Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2015

Jiří Šubrt:
Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy (1899–1949) [714]

Šubrt, Jiří. 2015. „Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy (1899–1949).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (4): 714-717

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz