Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2015

Ondřej Špaček:
Kiril Stanilov, Luděk Sýkora (eds.): Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe [711]

Špaček, Ondřej. 2015. „Kiril Stanilov, Luděk Sýkora (eds.): Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (4): 711-713

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz