Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Stefan Domonkos:
Igor Guardiancich: Pension Reforms in Central, Eastern and Southeastern Europe from Post-socialist Transition to the Global Financial Crisis [572]

Domonkos, Stefan. 2015. „Igor Guardiancich: Pension Reforms in Central, Eastern and Southeastern Europe from Post-socialist Transition to the Global Financial Crisis.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 572-574

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz