Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Donncha Marron:
Akos Rona-Tas and Alya Guseva: Plastic Money: Constructing Markets for Credit Cards in Eight Postcommunist Countries [569]

Marron, Donncha. 2015. „Akos Rona-Tas and Alya Guseva: Plastic Money: Constructing Markets for Credit Cards in Eight Postcommunist Countries.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 569-571

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz