Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Erin Marie Saltman:
Cas Mudde (ed.): Youth and the Extreme Right [559]

Saltman, Erin Marie. 2015. „Cas Mudde (ed.): Youth and the Extreme Right.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 559-561

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz