Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Isaac Ariail Reed:
Interpretive Explanation and Its Discontents: Author’s Reply to Commentaries [532]

Reed, Isaac Ariail. 2015. „Interpretive Explanation and Its Discontents: Author’s Reply to Commentaries.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 532-546, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.195

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz