Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Stephen Welch:
Meanings as Mechanisms [524]

Welch, Stephen. 2015. „Meanings as Mechanisms.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 524-531, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.194

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz