Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Dominik Bartmański, Werner Binder:
Being and Knowledge: On Some Liabilities of Reed’s Interpretivism [499]

Bartmański, Dominik, Werner Binder. 2015. „Being and Knowledge: On Some Liabilities of Reed’s Interpretivism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 499-511, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.191

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz