Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Leslie MacColman:
The Central Arguments of Isaac Ariail Reed’s Interpretation and Social Knowledge [475]

MacColman, Leslie. 2015. „The Central Arguments of Isaac Ariail Reed’s Interpretation and Social Knowledge.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 475-486, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.188

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz