Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Marek Skovajsa:
Introducing the Symposium on Interpretation and Social Knowledge by Isaac Ariail Reed [473]

Skovajsa, Marek. 2015. „Introducing the Symposium on Interpretation and Social Knowledge by Isaac Ariail Reed.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 473-474, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.187

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz