Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2015

Sean P. Hier:
The Cultural Politics of Contemporary Moral Panic Studies: Reflections on a Changing Research Agenda [362]

Hier, Sean P.. 2015. „The Cultural Politics of Contemporary Moral Panic Studies: Reflections on a Changing Research Agenda.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (3): 362-372, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.181

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz