Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2015

Petr Mezihorák:
William Milberg, Deborah Winkler: Outsourcing Economics. Global Value Chains in Capitalist Development [333]

Mezihorák, Petr. 2015. „William Milberg, Deborah Winkler: Outsourcing Economics. Global Value Chains in Capitalist Development.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 333

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz