Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2015

Zdeněk R. Nešpor:
Alexander Hirner (ed. Juraj Schenk): Česká a slovenská sociológia do roku 1948 [321]

Nešpor, Zdeněk R.. 2015. „Alexander Hirner (ed. Juraj Schenk): Česká a slovenská sociológia do roku 1948.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 321-323

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz