Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2015

Magdaléna Gorčíková:
Yvona Kostelecká et al.: Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika [317]

Gorčíková, Magdaléna. 2015. „Yvona Kostelecká et al.: Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 317-320

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz