Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Jan Šurkala:
Kristina Stoeckel: The Russian Orthodox Church and Human Rights [192]

Šurkala, Jan. 2015. „Kristina Stoeckel: The Russian Orthodox Church and Human Rights.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 192

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz