Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Tomáš Doseděl:
Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure [190]

Doseděl, Tomáš. 2015. „Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 190-191

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz