Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Jitka Skálová:
Cecilia Van Hollen: Birth in the Age of AIDS. Women, Reproduction, and HIV/AIDS in India [188]

Skálová, Jitka. 2015. „Cecilia Van Hollen: Birth in the Age of AIDS. Women, Reproduction, and HIV/AIDS in India.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 188-189

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz