Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Lenka Hanovská:
Olga Šmídová-Matoušová: „Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula [185]

Hanovská, Lenka. 2015. „Olga Šmídová-Matoušová: „Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 185-187

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz