Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Nikola Králová:
Marcela Linková et al.: Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy [179]

Králová, Nikola. 2015. „Marcela Linková et al.: Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 179-180

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz