Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Ondřej Císař:
Politická sociologie a kritická teorie Ulricha Becka [130]

Císař, Ondřej. 2015. „Politická sociologie a kritická teorie Ulricha Becka.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 130-136

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz