Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Jiří Šubrt:
Ohlédnutí za sociologickým dílem Ulricha Becka [125]

Šubrt, Jiří. 2015. „Ohlédnutí za sociologickým dílem Ulricha Becka.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (1): 125-129

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz