Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2014

Czech issue

Content

Editorial

Ondřej Císař, Tereza Stöckelová:
Mezinárodní a veřejně relevantní [641]

Articles

Dušan Janák, Robert Klobucký:
What Would We Know about Sociology If We Only Read Sociologický časopis and Sociológia? A Content Analysis of Two Journals of Sociology from the Velvet Revolution to the Present Day [645]

Marek Skovajsa:
Total and Foreign-Journal Citedness of Sociologický časopis: The Results of a Citation Analysis [671]

Jan Balon:
How Are Ideas Privatised? The Neoliberal Regime of Knowledge and Its Appropriation of the Postmodern ‘Weltbild’ [713]

Zdeněk R. Nešpor:
Fifty Years of Czech Sociology of Religion in the Pages of Sociologický časopis [735]

Editors-in-Chief Look Back on Fifty Years

Jiří Večerník:
Šéfredaktorem z úleku [753]

Miloš Havelka:
Ediční politika jako boj o moc [756]

Marek Skovajsa:
Místo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review mezi sociologickými časopisy podle bibliometrických indikátorů. Úvaha nepříliš jubilejní [759]

Book Reviews

Marek Skovajsa:
Michael Voříšek: The Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociology from a Comparative Perspective [779]

Marián Sekerák:
Ľubomír Lupták a kolektiv: Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu [783]

Josef Fišer:
Lukáš Linek, Pat Lyons: Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010 [786]

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Marcela Petrová Kafková: Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí [788]

Martin Janas:
Petra Šanderová: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém [790]

Lucie Kondrátová:
Peter Auer: Jazyková interakce [794]

Miloslav Kučera:
Zygmunt Bauman, David Lyon: Tekutý dohled [797]

Jiří Bureš:
Niklas Luhmann: Realita masmédií [802]

Information

Renáta Sedláková:
Konference „Crossroads in Cultural Studies“, Tampere, Finsko, 1.–4. 7. 2014 [807]

Martin Mejstřík:
Konference „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist“, Praha, 26. 9. 2014 [810]

Miroslav Scheinost:
4. olomoucká sociologická podzimní konference „Česká společnost 25 let po listopadu 1989“, Olomouc, 23.–24. 10. 2014 [812]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz