Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Marek Skovajsa:
Konference „Alte Begriffe – Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen“, Heidelberg, Německo, 3.–4. dubna 2014 [327]

Skovajsa, Marek. 2014. „Konference „Alte Begriffe – Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen“, Heidelberg, Německo, 3.–4. dubna 2014.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 327

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz