Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Veronika Macková:
Zora Bútorová a kolektív: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí [314]

Macková, Veronika. 2014. „Zora Bútorová a kolektív: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 314-316

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz