Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Lucie Vidovićová:
Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory [309]

Vidovićová, Lucie. 2014. „Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 309-311

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz