Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Marek Skovajsa:
Zdeněk R. Nešpor a kol.: Slovník českých sociologů [305]

Skovajsa, Marek. 2014. „Zdeněk R. Nešpor a kol.: Slovník českých sociologů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 305-308

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz