Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Karel Hanuš:
Sociální politika napříč národními státy [295]

Hanuš, Karel. 2014. „Sociální politika napříč národními státy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 295-304

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz