Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Zdeněk R. Nešpor:
Devadesát let Eriky Kadlecové [291]

Nešpor, Zdeněk R.. 2014. „Devadesát let Eriky Kadlecové.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 291-293

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz