Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Jan Bíba:
Zemřel Ernesto Laclau [288]

Bíba, Jan. 2014. „Zemřel Ernesto Laclau.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 288-290

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz