Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

Jiří Šubrt:
Neobyčejný život a dílo Richarda Junga se uzavřely [285]

Šubrt, Jiří. 2014. „Neobyčejný život a dílo Richarda Junga se uzavřely.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 285-287

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz