Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2013

Dietmar Blesky:
Sven Kunisch, Stephan A. Boehm and Michael Boppel (eds.): From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully [1013]

Blesky, Dietmar. 2013. „Sven Kunisch, Stephan A. Boehm and Michael Boppel (eds.): From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 1013-1015

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz