Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2013

Balázs Váradi:
Rik van Berkel, Willibrord de Graaf and Tomáš Sirovátka (eds.): The Governance of Active Welfare States in Europe [1011]

Váradi, Balázs. 2013. „Rik van Berkel, Willibrord de Graaf and Tomáš Sirovátka (eds.): The Governance of Active Welfare States in Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 1011-1012

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz